โปรดเลือกคำกิริยาช่วยมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

All (step 1: select tense)

   
    Number:
   
   
    ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม...ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใกล้มัน
     

   
   

เล่น

ครั้ง
   

ถูก

ครั้ง %
   

ผิด

ครั้ง %
พัฒนาโดย สุธีรัชต์ ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

Link to: เกมฝึกคำกิริยาแท้, เกมฝึก Tense , เกมเรียงคำ

Contact me email: suteerat9@gmail.com